Iskat Sonucu Pay Senetlerinin İptali

ESAS PETROL MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: AKÇEŞME MAHALLESİ 2055 SOKAK İDARİ BİNA APT. NO:12 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

Iskat Sonucu Pay Senetlerinin İptali Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin pay sahiplerinin sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin ilanı 13.11.2008 tarihli ve 7188 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 585-586. Sayfalarında yayımlanmıştır.
Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen mütemerrit pay sahiplerinin sermaye borçlarını otuz gün içinde ödemeleri, aksi takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 482 nci maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılacağına ilişkin ihtar ilanı 03/11/2021 tarihli ve 10443 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 388 sayfasında yayımlanmıştır.
Ayrıca şirkete koyulması taahhüt edilen sermaye borcu ile temerrüt tarihinden itibaren işleyen faizin tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi, aksi halde ıskat usulüne ilişkin işlemlerin uygulanacağı da Türk Ticaret Kanunu’nun 483 ve ilgili maddeleri gereği 03.11.2021 tarihli iadeli taahhütlü mektupla 10.11.2021 tarihinde tebliğ edilmiş ve şirket internet sitesinde de ilan yapılmıştır.
Ödemeye davet ve ihtar ilanları ile iadeli taahhütlü mektup bildirimine rağmen sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen mütemerrit pay sahibi olan Mehmet Uğur SULAYICI’nın temerrüde konu olan %20 oranındaki 1.000.000,00 TL tutarındaki 1000 adet pay senedinin Yönetim Kurulunun 13/01/2022 tarihli ve 2022-001 sayılı kararı ile iptal edildiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 482’nci maddesi gereğince ilan olunur.

Yayın tarihi: 14.01.2022 14:38

0

V/MAX 95

0

V/MAX DIESEL

0

V/PRO DIESEL

0

PO/Gaz